NEMŠČINA 7, 8 ZAČETNIKI

ČETRTEK, 21. 1. 2021

V zvezek zapiši naslov Tiere. (Živali). Prilepi sličice vsaj 10 živali ter jih s pomočjo slovarja poimenuj po nemško. Spletni slovar najdeš na povezavi https://sl.pons.com/prevod. Na enak način poimenuj tudi dele živalskega telesa, recimo: plavut, krilo, noga, kljun, …

ČETRTEK, 14. 1. 2021

Živali

Nov sklop. Razmisli, kaj bi se želel pri nemščini naučiti o živalih. Morda jih poimenovati, opisovati, predstaviti , … Ideje pošlji na moj elektronski naslov še danes do 15.00.

ČETRTEK, 7. 1. 2021

Ponavljanje.

Tudi pri nemščini nadaljujemo z delom iz prejšnjega leta. Danes je čas za ponavljanje. Glasno povej številke do 100, poimenuj barve po nemško, po nemško poimenuj vsaj 8 sorodnikov, povej, koliko si star, kje si doma in kakšna je tvoja telefonska številka. Če želiš, lahko za zabavo rešiš še kakšno nalogo na povezavi: https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/nemscina_meni_4_9.html .

Morda vam bo všeč tudi...